Giới thiệu chung về huyền không đại quái

Huyền Không Đại Quái Phong thủy dựa trên 64 Quái tương tự 64 Quái của Kinh Dịch. Trong 64 Quái này ẩn chứa nhiều bí mật ứng dụng được cho các môn lý học Trung Hoa từ hàng ngàn năm nay. Đối với những người mới nghiên cứu Phong thủy thông thường sẽ tiếp cận kiến thức theo các tầng sau: Phong thủy bát trạch, Tam Hợp, Huyền không phi tinh, Huyền không đại quái… Trong đó: 

Bát Trạch xét theo cung góc 45 độ (8 hướng) 

Phong Thủy Phi Tinh xét theo cung góc 15 độ  (24 sơn).

Phong thủy Tam Hợp chủ yếu xét về cát hung của Hình thế.

Huyền Không Đại Quái xét theo các hào, có tổng cộng 64 quái x 6 hào. Như vậy sẽ có 384 hào được phân chia trên 360 độ. Việc tính toán là rất chi tiết, đòi hỏi độ chính xác rất cao. 

Trong quá trình học hỏi Phong Thủy, Bát Trạch là dành cho người mới bắt đầu học; Tam hợp dành chủ yếu cho Âm trạch; Phi Tinh là mức độ trung cấp còn Huyền Không Đại Quái là ở trình độ cao cấp. Trong con đường nghiên cứu học tập Phong Thủy, quá trình trên là bắt buộc phải trải qua.

Trong Huyền Không Đại Quái, mỗi một quái trong 64 Quái chứa 1 con số “Quái Khí” và “Quái Vận”. Bạn sẽ thấy rất rõ trên La Bàn Tam Nguyên. Những vòng trên La Bàn Tam Nguyên rất quan trọng và là “chìa khóa” để ứng dụng trong Phong Thủy Huyền Không Tam Nguyên và dẫn bạn đến “kho báu bị che giấu”.

Trong phần nội dung kiến thức, Huyền không đại quái Đại Thành phái gồm những kiến thức mấu chốt như: Quái vận, Quái khí, sự khác nhau giữa Vận phi tinh khác vận đại quái; Thất tinh đả kiếp pháp; Nhất quái thuần thanh; Xuất quái, Nhập quái; Huyết thống quái; một số câu quyết nổi tiếng như “Càn sơn Càn hướng, Thủy triều Càn”, “Mão sơn Mão hướng, Mão nguyên Thủy”…; Bí quyết phối hợp Long Sơn Hướng Thủy và cách áp dụng; Phương pháp sử dụng la kinh Tam nguyên đại quái để nghiên cứu và áp dụng huyền không đại quái…..  

Lý của “HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI” đã rất thâm sâu mà nghĩa thì vô cùng. Nhưng khi đã thông đạt thì chỉ học ít lại vẫn có thể thâm cầu bởi pháp dụng thì rất đơn giản. Tổng quát thì cũng là: Thiên địa, thủy hỏa, sơn trạch, phong lôi (8 quái tượng) cho đến âm dương thuận nghịch, ngũ hành sinh khắc, phu thê phối hợp mà điên điên đảo, thiên địa giao cấu, phụ mẫu tam bàn quái mà thôi. 

Nhưng lưu ý cùng các bạn: Huyền Không Đại Quái cũng như các  môn phái khác, đó không phải là cây đũa thần có thể biến đổi tất cả. Huyền Không Đại quái cũng có những giới hạn nhất định của bộ Phái. Lý thuyết của Huyền Không Đại Quái rất hay nhưng việc ứng dụng vào phong thủy thì rất khó áp dụng cho dương trạch nhà cửa, phần nhiều chỉ áp dụng cho mộ phần.

Theo Phong Thủy Nam Việt tổng hợp 

Xem bài viết khác

DANH MỤC