Video giới thiệu gia tộc họ Bùi Duy

Bộ phim giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của gia tộc Bùi Duy tại vùng đất Đô Lương – Nghệ An – Việt Nam

Video Đại Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Họ Bùi Duy (phần 1)

Video Đại Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Họ Bùi Duy (phần 2)

Video 3D giới thiệu nhà thờ tổ họ Bùi Duy