BÙI THỊ THU UYÊN

Sinh năm 2015. Trưởng nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY QUÂN và chính thất phu nhân TRẦN THỊ TRANG.

BÙI THỊ LÊ NA

Sinh năm 2010. Trưởng nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY CÔNG và chính thất phu nhân LÊ THỊ HƯỜNG.

BÙI DUY TUẤN ANH

Chi 2 – Phái 2 – Cành 2 – Nhánh 1 – Chi Nhánh 1 Sinh năm 2008. Trưởng nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY CÔNG và chính thất phu nhân LÊ THỊ HƯỜNG.

BÙI PHAN KHÁNH ĐAN

Sinh năm 2011. Trưởng nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY ĐỨC.

BÙI DUY PHÚC

Chi 2 – Phái 2 – Cành 1 – Nhánh 1 – Chi Nhánh 1 Sinh năm 2011 Trưởng nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY ĐÔNG và chính thất phu nhân HÀ THỊ HIỀN.

BÙI HÀ PHƯƠNG LINH

Sinh năm 2005. Trưởng nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY ĐÔNG và chính thất phu nhân HÀ THỊ HIỀN.

BÙI THỊ NGỌC ANH

Trưởng Nữ Sinh ngày 03/06/2005. Con của đệ thập thế hệ BÙI ANH TUẤN và chính thất phu nhân PHAN THỊ SÂM.

BÙI DUY MINH NHẬT

Chi 2 – Phái 1 – Cành 2 – Nhánh 1 – Chi Nhánh 2 Sinh năm 2018 Quý nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY CÔNG và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ TÌNH.

BÙI DUY THÀNH

Chi 2 – Phái 1 – Cành 2 – Nhánh 1 – Chi Nhánh 1 Sinh năm 2013 Trưởng nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY CÔNG và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ TÌNH.

BÙI THỊ TƯỜNG VY

Sinh năm 2011. Trưởng nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY CÔNG và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ TÌNH.