BÙI NGỌC VÂN ANH

Sinh ngày 13/08/2014. Trưởng nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY ANH và chính thất phu nhân ĐỖ THỊ LƯƠNG.

BÙI DUY NGUYÊN ANH

Sinh ngày 20/10/2012. Quý nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY ANH và chính thất phu nhân ĐỖ THỊ LƯƠNG.

BÙI DUY LÂM ANH

Sinh ngày 21/10/2010. Trưởng nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY ANH và chính thất phu nhân ĐỖ THỊ LƯƠNG.

BÙI DUY BẢO ANH

Sinh ngày 09/01/2017. Trưởng nam, con của đệ thập thế hệ BÙI TUẤN ANH và chính thất phu nhân TRỊNH THỊ SÂM.

BÙI NGỌC QUỲNH ANH

Sinh ngày 05/03/2008. Quý nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI TUẤN ANH và chính thất phu nhân TRỊNH THỊ SÂM.

BÙI THỊ ANH THƯ

Trưởng nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY THÁI và chính thất phu nhân VÕ THỊ LAN.

BÙI NGỌC LINH NHI

Quý nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY SƠN và chính thất phu nhân CHẾ NGỌC TUYỀN.

BÙI NGỌC LINH XUÂN

Trưởng nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY SƠN và chính thất phu nhân CHẾ NGỌC TUYỀN

BÙI DUY XUÂN TRƯỜNG

Chi 2 – Phái 2 – Cành 2 – Nhánh 2 – Chi Nhánh 1 Sinh năm 2020. Trưởng nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY QUÂN và chính thất phu nhân TRẦN THỊ TRANG.

BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG

Sinh năm 2019. Quý nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY QUÂN và chính thất phu nhân TRẦN THỊ TRANG