BÙI HOÀNG YẾN

Sinh ngày 28/01/2024 (18/12/2023 âm lịch). Thường trú 23 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Trưởng nữ, con của đệ thập nhất thế hệ BÙI VŨ TIẾN THÀNH và chính thất phu nhân HOÀNG THẢO VY.

BÙI NGỌC VÂN ANH

Sinh ngày 13/08/2014. Trưởng nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY ANH và chính thất phu nhân ĐỖ THỊ LƯƠNG.

BÙI DUY NGUYÊN ANH

Sinh ngày 20/10/2012. Quý nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY ANH và chính thất phu nhân ĐỖ THỊ LƯƠNG.

BÙI DUY LÂM ANH

Sinh ngày 21/10/2010. Trưởng nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY ANH và chính thất phu nhân ĐỖ THỊ LƯƠNG.

BÙI DUY BẢO ANH

Sinh ngày 09/01/2017. Trưởng nam, con của đệ thập thế hệ BÙI TUẤN ANH và chính thất phu nhân TRỊNH THỊ SÂM.

BÙI NGỌC QUỲNH ANH

Sinh ngày 05/03/2008. Quý nữ, con của đệ thập thế hệ BÙI TUẤN ANH và chính thất phu nhân TRỊNH THỊ SÂM.

BÙI NGỌC BẢO ANH

Sinh năm 2007. Quý nữ, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY NHÂN và chính thất phu nhân BÙI THỊ THANH THỦY.

BÙI AN BÌNH

Sinh năm 2003. Trưởng nữ, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY NHÂN và chính thất phu nhân BÙI THỊ THANH THỦY.

Bùi Duy Quý Trường

Chi 3 – Phái 2 – Cành 1 – Nhánh 2 Sinh năm 15/4/2007. Quý nam, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY QUÝ và chính thất phu nhân VÕ THỊ DUYÊN.

Bùi Duy Quý Trọng

Sinh năm 7/2/2003. Trưởng nam, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY QUÝ và chính thất phu nhân VÕ THỊ DUYÊN.