Bộ sưu tập các hình ảnh thi công các hạng mục của nhà thờ họ Bùi Duy

1. GÁC ĐÒN THƯỢNG LƯƠNG

2. HẠNG MỤC ĐÁ

3. HẠNG MỤC ĐỒ THỜ

4. HẠNG MỤC KHUNG NHÀ GỖ

5. HẠNG MỤC NỘI THẤT GỖ

6. HÌNH NGOẠI THẤT BAN NGÀY

7. HÌNH ẢNH NGOẠI THẤT BAN ĐÊM

8. HÌNH NỘI THẤT

9. KÍCH THƯỚC ĐỒ THỜ

10. KÍCH THƯỚC TRANH TRÚC CHI