BÙI THỊ DIỆU

Quý nữ, con của đệ lục đại tổ BÙI DUY TRÃI tự TIẾN thụy CHÂN PHÁC và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ HÀNH húy DUYỆT. NGUYÊN PHỐI PHU QUÂN: HOÀNG TRẦN KIẾU Hai cụ sinh được 3 người con trai và 2 người con gái:

Bùi Duy Tiều

ĐỆ THẤT ĐẠI TỔ BÙI DUY TIỀU Chi 4 Mệnh chung 4/4/1945. Nay an táng tại Hòn Lả, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Quý nam, con của đệ lục đại tổ BÙI DUY TRÃI tự TIẾN thụy CHÂN PHÁC và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ HÀNH húy DUYỆT. CHÍNH THẤT […]

Bùi Duy Tưu

ĐỆ THẤT ĐẠI TỔ: BÙI DUY TƯU thụy THỦY XẢO Tiền tri làng kiêm trùm trưởng xóm, dự văn hội, từng làm viên chức xã, tri xã võ hội xã Hưởng dương 37 tuổi, an táng tại Hòn Lả, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngũ nam, con của đệ lục đại tổ […]

Bùi Duy Sưu

ĐỆ THẤT ĐẠI TỔ BÙI DUY SƯU Chi 3 Sinh năm 1893. Mệnh chung 28/1/1954 (Giáp Ngọ). Hưởng thọ 62 tuổi. Nay an táng tại Hòn Lả, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tứ nam, con của đệ lục đại tổ BÙI DUY TRÃI tự TIẾN thụy CHÂN PHÁC và chính thất […]

Bùi Duy Mâu

ĐỆ THẤT ĐẠI TỔ: BÙI DUY MÂU  Chi 2 Tam nam, con của đệ lục đại tổ BÙI DUY TRÃI tự TIẾN thụy CHÂN PHÁC và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ HÀNH húy DUYỆT Nay an táng tại Hòn Lả, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An CHÍNH THẤT PHU NHÂN: HOÀNG […]

Bùi Duy Cầu

ĐỆ THẤT ĐẠI TỔ: BÙI DUY CẦU Tộc trưởng Trước là một bậc thức thời đã từng ủng hộ Đảng trong phong trào bí mật Hội viên Đoàn thể cứu quốc, sinh năm Giáp Thân (1883), hưởng thọ 64 tuổi. Mệnh chung năm Đinh Hợi (1947) Trưởng nam, con của đệ lục đại tổ BÙI […]