BÙI DUY TUẤN ANH

Chi Trưởng – Phái Trưởng – Cành 2 – Nhánh 2 – Chi Nhánh 1 Sinh năm 2007. Trưởng nam, con của đệ thập thế hệ BÙI DUY TÂN và chính thất phu nhân LÊ THỊ MINH HẠNH.

Bùi Duy Trãi

ĐỆ LỤC ĐẠI TỔ: BÙI DUY TRÃI tự TIẾN thụy CHÂN PHÁC Sinh năm Đinh Tỵ, hưởng thọ 50 tuổi, mệnh chung năm Bính Ngọ. Trước đây mộ tại gò đất Xứ Hàng Cao, mộ tọa bắc hướng nam. Nay an táng tại Hòn Lả, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Xưa […]

Bùi Thị Thống

ĐỆ LỤC ĐẠI TỔ: BÙI THỊ THỐNG Trưởng nữ, con của đệ ngũ đại tổ BÙI DUY TRIỆN tự THƯ THỂ thụy PHÁT TRỰC và chính thất phu nhân TRẦN THỊ HÀNH húy NHƯ. Mộ tại mô cất trong xứ Can Trung. NGUYÊN PHỐI PHU QUÂN: BÙI ĐỨC HOẠT Cưới làm thiếp (vợ lẻ). Người trong […]

Bùi Duy LỘI

ĐỆ LỤC ĐẠI TỔ: BÙI DUY LỘI (SUỐI) Xưa là người hiền lành, tiền tri làng. Trước đây mộ tại vườn trong xứ Can Dữu địa phận trong làng. Nay an táng tại Hòn Lả, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Kế trưởng nam, con của đệ ngũ đại tổ BÙI DUY […]