Bùi Thị Đỗ

Quý nữ, con của đệ tứ đại tổ BÙI DUY THƯỢNG húy PHƯỢNG thụy PHÁC CHẤN và nhị thất phu nhân BÙI THỊ HÀNH húy TỪ HIẾN. Mất sớm

Bùi Duy Kiện

ĐỆ NGŨ ĐẠI TỔ: BÙI DUY KIỆN Quý nam, con của đệ tứ đại tổ BÙI DUY THƯỢNG húy PHƯỢNG thụy PHÁC CHẤN và nhị thất phu nhân BÙI THỊ HÀNH húy TỪ HIẾN. Tiền nhiêu phu. Trước đây mộ tại trong các xứ Can Dữu địa phận trong làng. Nay an táng tại Hòn Lả, […]

Bùi Duy Triện

ĐỆ NGŨ ĐẠI TỔ: BÙI DUY TRIỆN tự THƯ THỂ thụy PHÁT TRỰC Tộc trưởng Xưa thuộc bậc lão thành hưởng thọ, trưởng thôn, tiền tri làng kiêm trùm trưởng Nho trong Ấp, thăng trưởng lão hội làng, hộ trưởng, thăng Cụ Thọ. Trước đây mộ tại gò đất ngoài xứ Cồn Voi trên mộ […]

Bùi Duy Khánh

ĐỆ NGŨ ĐẠI TỔ: BÙI DUY KHÁNH Tộc trưởng Làm việc trong quân đội chức vụ đội trưởng, tiền tùng binh sung đội trưởng. Trước đây mộ tại trong vườn (3 cha con) xứ Đội cát địa phần làng nhà. Nay an táng tại Hòn Lả, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. […]