BÙI HOÀNG YẾN

Sinh ngày 28/01/2024 (18/12/2023 âm lịch). Thường trú 23 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Trưởng nữ, con của đệ thập nhất thế hệ BÙI VŨ TIẾN THÀNH và chính thất phu nhân HOÀNG THẢO VY.

BÙI TUỆ NHI

Sinh năm 2021. Trưởng nữ, con của đệ thập nhất thế hệ BÙI DUY TÀI và chính thất phu nhân TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

BÙI MINH THƯ

Sinh năm 2016. Trưởng nữ, con của đệ thập nhất thế hệ BÙI TRUNG KIÊN và chính thất phu nhân PHẠM THỊ NGỌC TRÂM.

BÙI DUY KHẢI MINH

Chi Trưởng – Phái Trưởng – Cành Trưởng – Nhánh 2 – Chi Nhánh 1 – Chi Phái 2 Sinh năm 2021. Quý nam, con của đệ thập nhất thế hệ BÙI DUY AN và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ THẢO.

BÙI DUY TRỌNG HIẾU

Chi Trưởng – Phái Trưởng – Cành Trưởng – Nhánh 2 – Chi Nhánh 1 – Chi Phái 1 Sinh năm 2018. Trưởng nam, con của đệ thập nhất thế hệ BÙI DUY AN và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ THẢO.

BÙI DUY HOÀNG BÁCH

Tộc Trưởng Sinh ngày 10/11/2019 (13/09/2019 âm lịch) Thường trú 23 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Trưởng nam, con của đệ thập nhất thế hệ BÙI VŨ TIẾN THÀNH và chính thất phu nhân HOÀNG THẢO VY