BÙI NGỌC BẢO ANH

Sinh năm 2007. Quý nữ, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY NHÂN và chính thất phu nhân BÙI THỊ THANH THỦY.

BÙI AN BÌNH

Sinh năm 2003. Trưởng nữ, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY NHÂN và chính thất phu nhân BÙI THỊ THANH THỦY.

Bùi Duy Quý Trường

Chi 3 – Phái 2 – Cành 1 – Nhánh 2 Sinh năm 15/4/2007. Quý nam, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY QUÝ và chính thất phu nhân VÕ THỊ DUYÊN.

Bùi Duy Quý Trọng

Sinh năm 7/2/2003. Trưởng nam, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY QUÝ và chính thất phu nhân VÕ THỊ DUYÊN.

Bùi Thị Minh Giang

Sinh năm 2017. Trưởng nữ, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY SÁNG và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ XUÂN.

Bùi Thị Huyền Thường

Sinh năm 2012. Trưởng nữ, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY SÁNG và chính thất phu nhân NGUYỄN THỊ XUÂN.

Bùi Thị Hương

Sinh năm: 1966 NGUYÊN PHỐI PHU QUÂN: TRẦN VĂN TUẤN Sinh năm 1962. Con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY DIỆM và chính thất phu nhân TRẦN THỊ BỐN. Con ông TÙNG VÂN trong làng. Hai ông bà sinh được 2 người con trai và 1 người con gái:

Bùi Duy Quý

Chi 4 – Phái 1 – Cành 2 – Nhánh 2 Sinh năm 2012 Quý nam, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY HUỆ và chính thất phu nhân ĐẶNG THỊ NGA.

Bùi Duy Hợi

Chi 4 – Phái 1 – Cành 2 – Nhánh 1 Sinh năm 2007 Trưởng nam, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY HUỆ và chính thất phu nhân ĐẶNG THỊ NGA.

Bùi Thị Anh Đào

Sinh năm 2005 Trưởng nữ, con của đệ cửu đại tổ BÙI DUY HUỆ và chính thất phu nhân ĐẶNG THỊ NGA.